You are currently browsing the tag archive for the ‘מכפיל כח’ tag.

אני אוהב את המאסטרמיינד קודם- כל כי אני אוהב את הנשמה שלו. כי במאסטרמיינד טוב קורים הרבה דברים נפלאים:

האגו נשאר מחוץ למעגל ואנשים נותנים לאחרים לפני הכל.

כי הרעיון "שלי" הוא לא הרעיון שלי, אלא של כולנו.

כי פה יש מקום לשתף בדילמה אמיתית, התלבטות אוטנטית, מהחיים עצמם ולא תרגיל מספר הדרכה.

במאסטרמיינד יש מקום לפתח רעיונות חדשים, מה שבדרך כלל לא קורה לנו בחיים הממוקדי-מטרה ושגרה.

כי כאן נותנים מקום לשאלות, הרבה שאלות ומעט הצהרות.

כי יש במאסטרמיינד אנרגיה, יש תנועה, יש הליכה לקראת, יש התפתחות.

במאסטרמינד יש כבוד, יש הקשבה, יש סדר.

יש עוצמה.

יש צמיחה.

יש חיים.

אני אוהב  את החיים ואני אוהב את המאסטרמיינדים שלי…והוא גם נמצא בכולנו, אם רק נרצה. אם רק ניתן לו מקום. אם רק נאפשר….

 

 

מודעות פרסומת
מודעות פרסומת