You are currently browsing the tag archive for the ‘מוח ימין’ tag.

לפי דעת רבים וטובים, התרבות העסקית והניהולית המערבית מדגישה ומעודדת את הגישה של "מוח שמאל" (אנליטי, לוגי, סדרתי, מתודי, מספרים ונתונים,  בין היתר),  כאשר הפוטנציאל הטמון ב"מוח ימין" נוטה להיות לא מנוצל ברובו (אינטואיטיבי, אמפטי, יצירתי,  ראיית התמונה גדולה, בין היתר). "חשיבה אסוציאטיבית" היא ביצוע פעולת חשיבה מתמשכת כאשר במהלך מחשבה על נושא מסוים מופיעים דימויים של נושאים קשורים, שאינם בהכרח הגיוניים. משום כך, היא נחשבת בעיקר פעולת "מוח ימין". שיטת המאסטרמיינד מדגישה את המוח הימני, האסוציאטיבי, במתן דגש על רעיונות ,תמיכה, שאלות ותגובות מכל הכוונים  והזויות בבואנו לסייע לחבר בעיבוד\פתרון על סוגיה או דילמה מסוימת.

לי לקח שנים לא מעטות להפנים את חשיבותו של "מוח ימין", ובזה להעריך את הצד הזה אצלי בפעילות ניהולית, שווקית ועסקית. מתוך עבודה עצמית במשך שנים רבות למדתי שאני יוצא "חצי- חצי" במבדקים השונים- מוח ימין מפותח יושב על חשיבה ממוקדת, אנליטית ולוגית…היו ימים שחשבתי שאבוד לי אני "לא זה ולא זה", במיוחד ב 15 שנים שעסקתי בשווק וניהול בתחומי הטכנולוגיה, ששם המדדים, הדגש וההערכה נמצאים עמוק במישור "מוח שמאל". עם התוועדותי לעולם האימון לפני כמעט 7 שנים,  גיליתי  מה זה "גם זה וגם זה"  וכמה גדול היה אותו חלק מתוכי שהיה ב"תרדמה" כאשר ליוויתי, קידמתי ומכרתי את "המהנדסים" והפיתוחים החכמים שלהם (ולעיתים גם אלה שלא היו חכמים וגם לא בדיוק היו שלהם…). מאז אני חווה הרבה אושר מלתת לכוחות "מוח הימין" להוביל, להרחיב ולאפשר לי להעיז למקומות מלהיבים ומעוררי השראה, גם בעולם העסקי… ומה אתכם?

לינקים מעניינים בנושא:

 Poetry in the boardroom: thinking beyond the facts: A roundtable discussion among Ted Buswick, Clare Morgan and Kirsten Lange

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=DA3443C217E0D8A273E55E349ADFD01F?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=1465125

Business looks for renewal in right-brain thinking

http://www.nytimes.com/2008/04/06/business/worldbusiness/06iht-unbox07.1.11694141.html

The Future – Right Brain Thinking and Business Analysis

http://training.teksystems.com/Blog/right-brain-BA-63.post

Daniel Pink on right-brain thinking and outsourced economics

http://www.ventureoutsource.com/contract-manufacturing/executive-interviews/2007/daniel-pink-on-right-brain-thinking-and-outsourced-economics

מודעות פרסומת
מודעות פרסומת